Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Ανακοινώσεις

Ειδικές Εκπτώσεις προς μετοχομερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν επικοινωνίας με τους αναδόχους εκμίσθωσης κτιρίων, ιδιοκτησίας του ΜΤΣ, που λειτουργούν ως ξενοδοχεία, παρέχεται στους Μετόχους … Περισσότερα