Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Καταβολή Μερίσματος Φεβρουαρίου 2024

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνουν τους μερισματούχους τους ότι, κατ’ αντιστοιχία καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου, το μέρισμα μηνός Φεβρουαρίου 2024 θα πληρωθεί εκτάκτως την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 αντί της προγραμματισθείσας 30 Ιανουαρίου 2024, ώστε οι λογαριασμοί των δικαιούχων να πιστωθούν αντίστοιχα το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιανουαρίου 2024.

 

Αθήνα, 23 Ιαν 2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ                            O Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας             Ταξχος Κωνσταντίνος Λ. Μπαράκος