Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Μήνας: Νοέμβριος 2023

Περίληψη Υπ’αριθμ. 01 Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 10562, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Ο Ειδικός Λογαριασμός
Περισσότερα