Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Εφαρμογή Άρθρου 29 ν.5018/23

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι, με το μέρισμα του Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η αναπροσαρμογή των μεριδίων στους μερισματούχους ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, σε εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.5018/23, με αναδρομικότητα από 01 Ιανουαρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι, για την αναπροσαρμογή των μεριδίων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν διοικητικές αποκαταστάσεις (άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 1545/85).

Αθήνα, 06 Νοε 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ O Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Λ. Μπαράκος