Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Μήνας: Οκτώβριος 2022

Ειδικές Εκπτώσεις προς μετοχομερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν επικοινωνίας με τους αναδόχους εκμίσθωσης κτιρίων, ιδιοκτησίας του ΜΤΣ, που λειτουργούν ως ξενοδοχεία, παρέχεται στους Μετόχους … Περισσότερα