Καταβολή ΒΟΕΑ Μηνός Σεπτεμβρίου Ετους 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη χορήγηση του ΒΟΕΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα των … Περισσότερα