Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Σύνθεση ΔΣ/ΜΤΣ

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας, με το

ΦΕΚ-2023-Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.-00817-21_08_2023

αποφάσισε τον διορισμό του Ταξιάρχου ε. α. Δημητρίου Χατσίκα του Συμεών ως Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΔΣ/ΜΤΣ) και των μελών του ΔΣ/ΜΤΣ.

Ο νέος πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ, ορίζεται και ως πρόεδρος του ΔΣ του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Η τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ/ΜΤΣ φαίνεται παρακάτω:

PDF Link