Ανακοινώσεις

 • Στο πλαίσιο καλύτερης παροχής υπηρεσιών Ταμειακής Διαχείρισης του ΜΤΣ υπογράφηκε, κατόπιν διαγωνισμού, νέα σύμβαση  μεταξύ του Ταμείου και της Τράπεζας Eurobank AE.

  Η υπόψη σύμβαση, μεταξύ άλλων, παρέχει διάφορα προνόμια προς τους μερισματούχους του ΜΤΣ, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμολογήσεις για τους λοιπούς πελάτες της Τράπεζας.

  Κατεβάστε το PDF

  Ιούλιος 2021
 • Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2021, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

  Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

  Ιούνιος 2021
 • Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι 31 Ιουλ 2021, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:

  1.         Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

  Ιούνιος 2021
 • Γνωρίζεται η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών λογαριασμών (e-mails) για την διευκόλυνση επικοινωνίας των μερισματούχων με το Ταμείο.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του ΜΤΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  Γενικός Δντής ΜΤΣ: d.e.antonoglou@army.gr

  Γραμματεία ΔΣ/ΜΤΣ: mts-grammateia@army.gr

  Ιούνιος 2021
 • Γνωρίζεται, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, ότι το ΜΤΣ παρέχει ενημέρωση των μερισματούχων του, σχετικά με τις φορολογικές βεβαιώσεις και τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας τους, μέσω της ιστοσελίδας του (mts.army.gr), στις επιλογές:

  «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διάθεσης Βεβαιώσεων Μ.Τ.Σ.» και

  «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διάθεσης Μηνιαίων Αναλυτικών Φύλλων Μ.Τ.Σ.», αντίστοιχα.

   Ο

  Μάιος 2021

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους