Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Νέος Διαδικτυακός Ιστότοπος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμος ο νέος διαδικτυακός τόπος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), ο οποίος θα έχει σύγχρονη μορφή, διαδραστικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο επαφής του κοινού με το ΜΤΣ, προσφέροντας ψηφιοποιημένες υπηρεσίες και συνεχή ενημέρωση με πληροφοριακό υλικό.

Μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω νέου διαδικτυακού τόπου θα εξακολουθεί να λειτουργεί η υπάρχουσα ιστοσελίδα https://mts.army.gr

Για το λόγο αυτό, τα Μηνιαία Αναλυτικά Σημειώματα του Φεβρουαρίου 2024 για το ΜΤΣ και τον ΕΚΟΕΜΣ θα είναι διαθέσιμα από τη νέα ιστοσελίδα όταν ολοκληρωθεί.

Η νέα διεύθυνση του διαδικτυακού ιστότοπου του ΜΤΣ θα είναι η https://mts-portal.gr στην οποία θα γίνει και αυτόματη ανακατεύθυνση από την παλαιά ιστοσελίδα, μέσω ΓΕΣ, μετά την ολοκλήρωση του νέου ιστοτόπου.

 

Αθήνα,  31 Ιαν 2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ

O Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Λ. Μπαράκος