Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Μήνας: Ιούλιος 2023

Ανακοίνωση ΕΛΟΑΣ επί των αιτημάτων Χορήγησης Προκαταβολής Έναντι του Εφάπαξ Βοηθήματος

Ο Ειδικός Λογαριασμός ενημερώνει τους μετόχους που έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης Προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος ότι η Διοικούσα Επιτροπή … Περισσότερα