Καταβολή ΒΟΕΑ Μηνός Ιουνίου 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα … Περισσότερα