Ανακοίνωση Ηλεκτρονικής Διάθεσης Βεβαιώσεων ΜΤΣ

Γνωρίζεται, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, ότι το ΜΤΣ παρέχει ενημέρωση των μερισματούχων του, σχετικά με τις φορολογικές βεβαιώσεις και τα αναλυτικά … Περισσότερα