Καταβολή ΒΟΕΑ Μηνός Ιανουαρίου έτους 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την  έναρξη χορήγησης  του ΒΟΕΑ για το έτος 2022, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων … Περισσότερα