Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Περιουσία

ΑΚΙΝΗΤΑ

α. Τα κτίρια στην Αττική συνολικής επιφάνειας οικοπέδων 15.285 τ.μ. περίπου με 34 ορόφους και 12 υπόγεια συνολικής εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας 85.312 τ.μ.

β. Τα οικόπεδα στην Αττική συνολικής επιφάνειας 2.146,75 τ.μ.

Α/Α ΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΕ Τ.Μ.
ΟΡΟΦΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΣΤΑΔΙΟΥ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ PICAR AE 60.000 τ.μ. 6 όροφοι + 3 υπόγεια Παραχώρηση διαχείρισης από 20-4-2000 για 27 χρόνια
2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 31 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 4.828 9 όροφοι + 3 υπόγεια Παραχώρηση διαχείρισης από 15-3-2005 για 25 χρόνια
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3-5 & ΒΟΥΛΗΣ ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 332,64 4ος όροφος Μίσθωση για 20 χρόνια από 21-12-2018 έως 20-12-2038.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3-5 & ΒΟΥΛΗΣ INTRAKAT ΑΘΗΝΑΪΚΗ 4.160,50 Υπόγειο+Ισόγειο+

ημιόροφος+3 όροφοι

Μίσθωση για 20 χρόνια από 12-10-2017 έως 11-10-2037
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3-5 & ΒΟΥΛΗΣ Γ. & Α. ΚΟΡΡΕΣ ΙΚΕ Ισόγειο 283,60 τ.μ.

Υπόγειο 300 τ.μ.

Πατάρι 213,15 τ.μ.

Υπόγειο

Ισόγειο

Πατάρι

Μίσθωση για 12 χρόνια από 1-1-2017 έως 31-12-2028
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 2513,80 4 όροφοι + υπόγειο Ιδιόχρηση
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13 ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΧ. Ισόγειο 45,76 τ.μ. Ισόγειο Κατάστημα Μίσθωση για 12 χρόνια από 11/12/2012 μετά από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 128 Ισόγειο Κατάστημα Σε διαδικασία δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το Π.Δ.715/79.

Ιδιόχρηση.

5 ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ & ΠΡΥΤΑΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΠΛΑΚΑ) ΦΙΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 168 Οικόπεδο Μίσθωση για 12 χρόνια από 5-12-2014 έως 4-12-2026.
6 ΛΑΣΚΟΥ & ΚΑΡΝΑΒΙΑ (ΠΑΠΑΓΟΥ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οικόπεδο 2.438 τ.μ. με κτίσμα επιφάνειας 274τ.μ. 1 όροφος + ισόγειο Μίσθωση από 16-12-2021 για 25 έτη.
7 ΣΤΑΔΙΟΥ 65 (ΣΑΡΟΓΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ) RINASCITA 10.414,35 τ.μ. 8 όροφοι+2 υπόγεια Μίσθωση για 50 χρόνια από 20-07-2018.
8  Ζ’ ΖΩΝΗ ΠΑΠΑΓΟΥ 1.978  Οικόπεδο Είναι ανεκμετάλλευτο καθόσον βρίσκεται σε έλεγχο δικαιώματος οικοδόμησης.

 

 

 

 

 


ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι κινητές αξίες του Ταμείου είναι οι αναγραφόμενες στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
Α.Τ.Ε. 53.555 42,937600
Ε.Τ.Ε. 264 18,599
Ο.Τ.Ε. 69.322 15,673
ΕΛ.ΠΕ. 108.225 5,690
MOTOR OIL 54.560 8,497
Δ.Ε.Η. 108.460 6,055
Α.Δ.ΜΗ.Ε. 108.460 6,055
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 509 12,500
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST 65.048,416 13,53470

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές και η τήρηση του χαρτοφυλακίου του ΜΤΣ έχουν ανατεθεί στην εταιρεία “EUROBANK EQUITIES ΜΑΕΠΕΥ” με την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 13/12/2022 και για δύο (2) χρόνια.