Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Λειτουργία Νέου Πόρταλ ΜΤΣ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι ο νέος διαδικτυακός ιστότοπος https://mts-portal.gr είναι διαθέσιμος και για ένα διάστημα θα παραμείνει σε λειτουργία και η υπάρχουσα ιστοσελίδα, μέσω ΓΕΣ, https://mts.army.gr .

Τα Μηνιαία Αναλυτικά Σημειώματα, από τον Φεβρουάριο του 2024, είναι διαθέσιμα στη νέα ιστοσελίδα  https://mts-portal.gr από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε.

Για τα Μηνιαία Αναλυτικά Σημειώματα μέχρι τον Ιανουάριο 2024 θα εξακολουθεί να ισχύει η παλαιά ιστοσελίδα μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του ιστορικού αρχείου δεδομένων.

Αθήνα,  23 Φεβ 2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ

O Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Λ. Μπαράκος