Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Διευκρινίσεις για τη Φορολογική Τακτοποίηση των Αναδρομικών του Ν.5018 / 2023

1.   Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) τα αναδρομικά ποσά, όπως των μερισμάτων του άρθρου 28 του Ν. 5018/2023 που αφορούν τα έτη 2017-2022, θα πρέπει να δηλωθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ / Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος (Υποβολή Τροποποιητικής)  στα έτη που αφορούν. Αντίθετα τα αυξημένα ποσά που προκύπτουν λόγω αύξησης  των μεριδίων των ανωτάτων Αξιωματικών, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 5018/2023, αφορούν εισοδήματα φορολογικού έτους 2023 καθώς σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού  οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 2023 και θα πρέπει να δηλωθούν στη δήλωση Ε1 2024.

2.   Υπενθυμίζεται ότι :

α.   Το Βοήθημα Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) και το Βοήθημα Θανάτου  δεν φορολογούνται, σύμφωνα με την παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013.
β.   Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από την κατάργηση των μειώσεων του Ν.4093/2012 φορολογούνται κατά την καταβολή (συντελεστής 20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για αυτά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013.

Αθήνα, 6 Δεκ 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ
Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Σ.  Χατσίκας