Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΑΝ 2024

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνουν τους μερισματούχους τους ότι, λόγω αναβάθμισης της μηχανογραφικής εφαρμογής τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 θα είναι διαθέσιμα για την ενημέρωσή τους από Δευτέρα 8 Ιαν 2024.

Αθήνα,  04 Ιαν. 2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ

O Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Λ. Μπαράκος