Μετοχικό Ταμείο Στρατού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ”

Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι 30 Ιουν 2022, για τη συμμετοχή τους στις παροχές του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗ