Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Καταβολή ΒΟΕΑ μηνών Μαρτίου – Απριλίου έτους 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη χορήγηση του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2022, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 10-06-2022 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 28-06-2022.

Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: mtsvoithimata@army.gr (σε μορφή pdf)

Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 – Αθήνα

Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.

Αθήνα, 30 Μαΐ 2022

                  -Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξχος Αντώνογλου Δημήτριος