Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Νέες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (e-mails) ΜΤΣ

Γνωρίζεται η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών λογαριασμών (emails) για την διευκόλυνση επικοινωνίας των μερισματούχων με το Ταμείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του ΜΤΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Γενικός Δντής ΜΤΣ: d.e.antonoglou@army.gr

Γραμματεία ΔΣ/ΜΤΣ: mts-grammateia@army.gr

Δνση Επιθεώρησης & Προγραμματισμού mts-depp@army.gr

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών: mts-doy@army.gr

Δνση Παροχών (Μερίσματα): mts-paroxes@army.gr

Δνση Παροχών (Μητρώο – Εν ενεργεία): mts-mitroo@army.gr

Δνση Παροχών (Βοηθήματα): mts-voithimata@army.gr

Δνση Περιουσίας: mts-periousia@army.gr

Δνση  Πληροφορικής: mts-pliroforiki@army.gr

Τμήμα Διοικητικού: mts-dioikitiko@army.gr

Αθήνα, 09 Ιουν 2021
-Ο-
Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Σχης (Ο) Αντώνογλου Δημήτριος