Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Καταβολή Μερίσματος Ιανουαρίου 2023

Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2023 θα είναι η Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

                                                                 Αθήνα, 20 Δεκ 2022

-Ο-
Γενικός Διευθυντής
Ταξχος Αντώνογλου Δημήτριος