Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Ενημέρωση για την εφαρμογή των Διατάξεων του Ν.5018/2023

1.       Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν απάντησης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., η παύση της κράτησης του ν.4093/12 για τους δικαιούχους μερίσματος του ΜΤΣ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέρισμα μηνός Μαρτίου αλλά θα υλοποιηθεί από το μέρισμα μηνός Απριλίου (πληρωμή τέλος Μαρτίου 2023).

2.       Επίσης σας ενημερώνουμε, ως προς τα θέματα της καταβολής του έκτακτου μερίσματος, έτους 2022, καθώς και της επιστροφής των κρατήσεων του ν.4093/12, ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μετά την υπογραφή των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων.

3.       Το Ταμείο, με νέα ανακοίνωσή του, θα σας ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης των παραπάνω.

Αθήνα,  20 Φεβ  2023

 -Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξχος  Αντώνογλου Δημήτριος