Ανακοινώσεις

Περίληψη Διαγωνισμού Κτιρίου Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής 2016
Μάρτιος 31, 2016
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ενημέρωση Βοηθηματούχων Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
Μάρτιος 30, 2016

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ανακοινώνει στους βοηθηματούχους του, ότι με την υπ’αρίθμ. Φ.951.1/22/895012/Σ.1067/19 Φεβ. 16 (ΑΔΑ:6Ζ476-976) Απόφαση τoυ κ.

Ανάρτηση Ενημερωτικού Φύλλου ΕΚΟΕΜΣ Μηνός Απριλίου 2016
Μάρτιος 29, 2016

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ και ειδικότερα στον σύνδεσμο ΕΔΩ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους