Ανακοινώσεις

Επεξεργασία συμπληρωματικών ΦΔΜ περιόδου 01-07-2011-31-07-2012
Οκτώβριος 21, 2016

1.Ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή του μερίσματος των στρατιωτικών και αστυνομικών που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΤΣ
Οκτώβριος 18, 2016

Καταβολή μερίσματος Νοεμβρίου στις 27 Οκτ 2016 ημέρα Πέμπτη.

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση ακινήτων του ΜΤΣ
Οκτώβριος 14, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ασφάλιση των ακινήτων και των μηχανημάτων του ΜΤΣ για το...

Έναρξη Χορήγησης ΒΟΕΑ Έτους 2016
Σεπτέμβριος 29, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2016, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με...

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους