Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Ιούνιος 17, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο  Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος  ...

Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής)
Μάιος 25, 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Περίληψη Διαγωνισμού Κτιρίου Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής 2016
Μάρτιος 31, 2016
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ενημέρωση Βοηθηματούχων Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
Μάρτιος 30, 2016

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ανακοινώνει στους βοηθηματούχους του, ότι με την υπ’αρίθμ. Φ.951.1/22/895012/Σ.1067/19 Φεβ. 16 (ΑΔΑ:6Ζ476-976) Απόφαση τoυ κ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους