Ανακοίνωση

2017, Αύγουστος 8 - 6:24μμ

Συνήλθε σήμερα την 8 Αυγ 2017 το ΔΣ του ΜΤΣ στα γραφεία του με αντικείμενο μεταξύ των άλλων θεμάτων την ενημέρωση των νέων μελών του και την λήψη απόφασης σχετικά με τον χειρισμό της δικαστικής διένεξης μεταξύ του ΜΤΣ και της PICAR A.E.E μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 2376/2017 απόφασης του εφετείου Αθηνών και την εν συνεχεία υποβολή αιτήσεων αναστολής και αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης που εκκρεμούν στον Άρειο Πάγο.

Μετά την απόφαση του ΔΣ για την με κάθε τρόπο ενίσχυση της υπερασπιστικής θέσης του ΜΤΣ ακολούθησε μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος του κ.ΥΕΘΑ άτυπη συνάντηση των μελών του ΔΣ/ΜΤΣ με όλους τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες στο γραφείο του κ. ΥΕΘΑ και καθορίσθηκε εκ νέου σύγκλιση του ΔΣ/ΜΤΣ την Πέμπτη  10 Aυγ 2017 και ώρα 13:00 στο ΥΠΕΘΑ παρουσία του κ. ΥΕΘΑ για τον καθορισμό και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση και προάσπιση των εννόμων συμφερόντων των μετοχομερισματούχων.

Ο Γενικός Διευθυντής
Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Ταξίαρχος Αθανάσιος Δημητριάδης