Συχνές ερωτήσεις

Με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ έχει ανασταλεί η χορήγηση των δανείων λόγω της κάλυψης της οροφής του ποσού που είχε εγκριθεί από τη Νομισματική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ως ημερομηνία καταβολής του μηνιαίου μερίσματος έχει οριστεί η προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα. Προς ενημέρωση των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού αναρτάται Ανακοίνωση στο Διαδικτυακό χώρο του Φορέα, με την ακριβή ημερομηνία καταβολής του μερίσματος εκάστου μηνός.

Το ποσό του βοηθήματος θανάτου, ανέρχεται σε δέκα (10) μεικτά μερίσματα, που λάμβανε ο αποθανών και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.