Σύνθεση

Μέτοχοι του Ταμείου είναι το σύνολο των εν ενεργεία αστυνομικών που προέρχονται από την τ. Χωροφυλακή και στρατιωτικών. Παρακάτω φαίνεται αναλυτικότερα η προέλευση των μετόχων - μερισματούχων, καθώς και η αναλογία αυτών.

Προσωπικό Στρατού

  • Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό Στρατού
  • Αξιωματικοί Π.Δ.
  • Έφεδροι Αξιωματικοί Μακράς Ανακατάταξης
  • Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας Αεροπορίας Στρατού
  • Έφεδροι Φροντιστές Στρατού
  • Αξιωματικοί και ανθυπασπιστές Κοινών Σωμάτων
  • Εθελοντές 5ετούς υποχρεώσεως
  • Εθελοντές Μακράς Θητείας
  • Επαγγελματίες Οπλίτες
  • Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό της πρώην Χωροφυλακής

Αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. μετά το 1984 (68%)

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου κατά την 31-10-2016, καθώς και η μεταξύ τους σχέση.

Σώμα ΠροέλευσηςΜέτοχοιΜερισματούχοιΑναλογία
Στρατός44.23225.8591,710:1
Αστυνομία35.32440.5300,871:1
Σύνολο79.55666.3891,198:1