Συνάντηση Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ με Πρόεδρο ΔΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου του 2018, στην έδρα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού συνάντηση του Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ, του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή/Δνσης Παροχών του Ταμείου, με τον Πρόεδρο και εκπροσώπους του  Δ/Σ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α).

Το κύριο  θέμα της συνάντησης ήταν η βελτίωση της ανταποδοτικότητας των εισφορών-παροχών των προερχόμενων  από την ΕΛ.ΑΣ μετόχων του Ταμείου.