Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος Μηνός Ιανουαρίου 2015

2014, Δεκέμβριος 19 - 11:21πμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι η καταβολή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, λόγω αλλαγής χρήσης οικονομικού έτους.

Εκ της Μετοχικού Ταμείου Στρατού