Συνεργασία ΜΤΣ και Τράπεζας Eurobank ΑΕ

2021, Ιούλιος 19 - 3:19μμ

Στο πλαίσιο καλύτερης παροχής υπηρεσιών Ταμειακής Διαχείρισης του ΜΤΣ υπογράφηκε, κατόπιν διαγωνισμού, νέα σύμβαση  μεταξύ του Ταμείου και της Τράπεζας Eurobank AE.

Η υπόψη σύμβαση, μεταξύ άλλων, παρέχει διάφορα προνόμια προς τους μερισματούχους του ΜΤΣ, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμολογήσεις για τους λοιπούς πελάτες της Τράπεζας.

Κατεβάστε το PDF