Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Τριών Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συνολικού Προϋπολογισμού 1.200,00 € Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 967,74 €). CPV: [30213300-8] " Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές"

2018, Ιούλιος 27 - 8:35πμ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Τριών Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συνολικού Προϋπολογισμού 1.200,00 € Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 967,74 €).

CPV: [30213300-8] " Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές"  PDF