Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών ΜΤΣ

2018, Νοέμβριος 28 - 10:30πμ

Ανακοινώνεται η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5] για τις ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

DOC  |  PDF