Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανακαίνιση-Ανακατασκευή Τμήματος του 1ου ορόφου του κτιρίου ΜΤΣ που στεγάζει τον ΕΛΟΑΣ