Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Ακινήτου

2021, Αύγουστος 10 - 10:51πμ

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης τμήματος του Ακινήτου επί των οδών Λάσκου-Καρναβία-Παπαλαμπρίδη-Γρηγορίου, στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού Αττικής, με ΑΔΑ: ΩΗΥΟ6-ΧΓΩ.   

Το ηλεκτρονικό αρχείο της προκήρυξης επισυνάπτεται στο κάτω μέρος της παρούσας.