Πίνακες Δικαιούχων Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (έτη 2019 και 2020)

2021, Δεκέμβριος 22 - 2:57μμ

Ανακοινώνεται ότι με το σχετικό Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ εγκρίθηκαν οι Πίνακες των Δικαιούχων του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για τα έτη 2019 και 2020, κατά κατηγορία.

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού θα προβεί στην ενημέρωση των δικαιούχων παροχής του Κληροδοτήματος και η καταβολή των δικαιούμενων χρηματικών ποσών θα γίνει με κατάθεση είτε σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς στην Τράπεζα Eurobank, όπου είναι κατατεθειμένα τα κεφάλαια του εν λόγω Κληροδοτήματος, είτε σε άλλη Τράπεζα με το ενδεχόμενο ο δικαιούχος να επιβαρυνθεί με τραπεζικά έξοδα ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας.

                                                    Σχης (Ο)  Δημήτριος Αντώνογλου         

                                                            Γενικός Διευθυντής