Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανακαίνιση-Ανακατασκευή Τμήματος του 1ου Ορόφου του κτιρίου ΜΤΣ που στεγάζει τον ΕΛΟΑΣ