Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση ακινήτων του ΜΤΣ

2016, Οκτώβριος 14 - 9:32πμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ασφάλιση των ακινήτων και των μηχανημάτων του ΜΤΣ για το χρονικό διάστημα από 15-11-2016 έως 15-11-2017.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237.

Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης

Γενικός Διευθυντής