ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

2016, Ιούνιος 17 - 3:04μμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο  Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος  επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού  Κολοκοτρώνη 13.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 18-07-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ