Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

2014, Σεπτέμβριος 29 - 10:14πμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του οικοπέδου ιδιοκτησίας του επιφάνειας 168 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ραγκαβά» στην Πλάκα επί των οδών Μνησικλέους και Πρυτανείου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 210-3227767.