Περίληψη Διακήρυξης Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εξεύρεση Χρηματιστηριακής Εταιρείας

2018, Δεκέμβριος 13 - 12:14μμ

Περίληψη Διακήρυξης Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εξεύρεση Χρηματιστηριακής Εταιρείας, η οποία θα διενεργεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του Tαμείου μτσ και θα τηρεί το Χαρτοφυλάκιό του. 

DOC  |  PDF