Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής)

2016, Μάιος 25 - 2:53μμ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του κτηρίου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται επί των οδών  Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10-06-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα Γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω Γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 210-3227767.

 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ