Περίληψη Διακήρυξης Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

2018, Ιούνιος 18 - 11:02πμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος  επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού  Κολοκοτρώνη 13.

DOC | PDF