Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

2014, Οκτώβριος 10 - 11:48πμ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ)

Προκήρυξη υπ' Αριθ. 1 4/14

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο

«Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (ΜΤΣ), Ναυτικού (ΜΤΝ) και Αεροπορίας (ΜΤΑ) και των υπό αυτών Φορέων - Ειδικών Λογαριασμών/Κλάδων»