Περίληψη Διαγωνισμού Κτιρίου Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής 2016

2016, Μάρτιος 31 - 10:41πμ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του κτηρίου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται επί των οδών  Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09-05-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα Γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω Γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 210-3227767.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ