Νέα Παράταση Προθεσμίας Καταγραφής Φυσικής Παρουσίας

2013, Νοέμβριος 29 - 3:28μμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι η καταγραφή της φυσικής παρουσίας παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31/12/2013.