Καταβολή Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Μηνός Ιανουαρίου 2014

2013, Δεκέμβριος 27 - 4:19μμ

Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.) ανακοινώνει στους μερισματούχους του, ότι η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης
μηνός Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2014.

Εκ της Δνσεως