Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2017

2016, Δεκέμβριος 1 - 8:14πμ

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 17/4/23 Νοε. 16 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 στις παρακάτω ημερομηνίες:

α.         Ο μήνας Ιανουάριος 2017 στις 03 Ιαν. 2017 ημέρα Τρίτη.

β.         Ο μήνας Φεβρουάριος 2017 στις 30 Ιαν. 2017 ημέρα Δευτέρα.

γ.         Ο μήνας Μάρτιος 2017 στις 24 Φεβ. 2017 ημέρα Παρασκευή.

δ.         Ο μήνας Απρίλιος 2017 στις 30 Μαρ. 2017 ημέρα Πέμπτη.

ε.         Ο μήνας Μάιος 2017 στις 27 Απρ. 2017 ημέρα Πέμπτη.

στ.       Ο μήνας Ιούνιος 2017 στις 30 Μαΐ. 2017 ημέρα Τρίτη.

ζ.         Ο μήνας Ιούλιος 2017 στις 29 Ιουν. 2017 ημέρα Πέμπτη.

η.         Ο μήνας Αύγουστος 2017 στις 28 Ιουλ. 2017 ημέρα Παρασκευή.

θ.         Ο μήνας Σεπτέμβριος 2017 στις 30 Αυγ. 2017 ημέρα Τετάρτη.

ι.          Ο μήνας Οκτώβριος 2017 στις 28 Σεπ. 2017 ημέρα Πέμπτη.

ια.        Ο μήνας Νοέμβριος 2017 στις 30 Οκτ. 2017 ημέρα Δευτέρα.

ιβ.        Ο μήνας Δεκέμβριος 2017 στις 29 Νοε. 2017 ημέρα Τετάρτη.

                                                              Τχης (Ο) Απόστολος Πανοτάκος

                                                                             Δντης ΕΚΟΕΜΣ