Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2016

2015, Νοέμβριος 17 - 11:59πμ

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 22/4/13 Νοε 15 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2016 στις παρακάτω ημερομηνίες:

          α.       Ο μήνας Ιανουάριος 2016 στις 5 Ιαν 2016 ημέρα Τρίτη.

          β.       Ο μήνας Φεβρουάριος 2016 στις 28 Ιαν 2016 ημέρα Πέμπτη.

          γ.       Ο μήνας Μάρτιος 2016 στις 26 Φεβ. 2016 ημέρα Παρασκευή.

          δ.       Ο μήνας Απρίλιος 2016 στις 30 Μαρ 2016 ημέρα Τετάρτη.

          ε.       Ο μήνας Μάιος 2016 στις 27 Απρ 2016 ημέρα Τετάρτη.

          στ.      Ο μήνας Ιούνιος 2016 στις 30 Μαϊ 2016 ημέρα Δευτέρα.

          ζ.       Ο μήνας Ιούλιος 2016 στις 29 Ιουν 2016 ημέρα Τετάρτη.

          η.       Ο μήνας Αύγουστος 2016 στις 28 Ιουλ 2016 ημέρα Πέμπτη.

          θ.       Ο μήνας Σεπτέμβριος 2016 στις 30 Αυγ 2016 ημέρα Τρίτη.

          ι.        Ο μήνας Οκτώβριος 2016 στις 29 Σεπ 2016 ημέρα Πέμπτη.

          ια.      Ο μήνας Νοέμβριος 2016 στις 27 Οκτ 2016 ημέρα Πέμπτη.

          ιβ.      Ο μήνας Δεκέμβριος 2016 στις 29 Νοε 2016 ημέρα Τρίτη.

 Εκ της Δνσεως