Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2021

2021, Ιανουάριος 4 - 9:25πμ

(1)       Ο μήνας Ιανουάριος 2021 στις 05 Ιαν. 2021 ημέρα Τρίτη.

(2)       Ο μήνας Φεβρουάριος 2021 στις 28 Ιαν. 2021 ημέρα Πέμπτη.

(3)       Ο μήνας Μάρτιος 2021 στις 25 Φεβ. 2021 ημέρα Πέμπτη.

(4)       Ο μήνας Απρίλιος 2021 στις 30 Μαρ. 2021 ημέρα Τρίτη.

(5)       Ο μήνας Μάιος 2021 στις 28 Απρ. 2021 ημέρα Τετάρτη.

(6)       Ο μήνας Ιούνιος 2021 στις 28 Μαϊ. 2021 ημέρα Παρασκευή.

(7)       Ο μήνας Ιούλιος 2021 στις 29 Ιουν. 2021 ημέρα Τρίτη.

(8)       Ο μήνας Αύγουστος 2021 στις 29 Ιουλ. 2021 ημέρα Πέμπτη.

(9)       Ο μήνας Σεπτέμβριος 2021 στις 30 Αυγ. 2021 ημέρα Δευτέρα.

(10)     Ο μήνας Οκτώβριος 2021 στις 29 Σεπ. 2021 ημέρα Τετάρτη.

(11)     Ο μήνας Νοέμβριος 2021 στις 27 Οκτ. 2021 ημέρα Τετάρτη.

(12)     Ο μήνας Δεκέμβριος 2021 στις 29 Νοε. 2021 ημέρα Δευτέρα.