Εκμίσθωση Ισογείου Καταστήματος

2017, Οκτώβριος 2 - 1:39μμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) διαθέτει προς εκμίσθωση επί της οδού Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ένα (1) ισόγειο κατάστημα επιφανείας 128m2 αντί του ποσού των 2.400,00 ευρώ μηνιαίου μισθώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα, Κολοκοτρώνη 13 4ος όροφος καθημερινά και ώρες  08:00 έως 14:00 τηλ. 2111048236-237.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ