Δικαιούχοι Κληροδοτήματος "Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανόπουλου ", Οικονομικού Έτους 2019